banner
  • Odporúčaný obrázok BD 1013
  • Odporúčaný obrázok BD 1013
  • Odporúčaný obrázok BD 1013
  • Odporúčaný obrázok BD 1013
  • Odporúčaný obrázok BD 1013
  • BD 1013
  • BD 1013
  • BD 1013
  • BD 1013
  • BD 1013

BD 1013

Produkty série elektronických dverových štítkov využívajú medzinárodnú pokročilú technológiu rozpoznávania a sú vybavené kontrolou prístupu na dosiahnutie integrovanej kontroly dochádzky a prístupu.

Elektronická doska využíva medzinárodne pokročilé algoritmy na rozpoznávanie tváre viditeľným svetlom a duálne 2 milióny širokých dynamických kamier na rozpoznávanie tváre, ktoré dokážu presne dosiahnuť rozpoznávanie tváre.

Prijatie štandardného sieťového protokolu TCP/IP.Prijatie platformy Ruixin Micro Mature.

Dá sa používať nezávisle od počítača alebo online a úložnú kapacitu možno dynamicky prideľovať a rozširovať, čo je vhodné pre aplikácie na rôznych miestach.

Podporujte metódy identifikácie, ako sú karty IC a karty CPU.Nízka chybovosť, nízka miera odmietnutia, vysoká spoľahlivosť, dobrá stabilita a dlhá životnosť.